top of page
DSC03455-Edit-2.jpg

Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka
a literatury

7. ročník mezinárodní konference

12.–13. října 2021

Olomouc
nahoru

Byly zveřejněny abstrakty k vystoupením.

Program zveřejněn.

DSC03455-Edit-2.jpg

O konferenci

Milé kolegyně, milí kolegové,

v návaznosti na pražskou tradici vás i v letošním roce srdečně zveme na konferenci Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury.

Nejprve několik novinek:

 

1. Konferenci od letošního ročníku pořádají dvě pracoviště: KČJ Pedagogické fakulty UK a KČJL Pedagogické fakulty UP, a to s ročním střídáním místa konání mezi Prahou a Olomoucí. Letos se proto konference bude konat na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

2. Odborný zájem se od letošního ročníku rozšiřuje o didaktiku literární výchovy.

 

3. Součástí konference bude doktorandská škola, semináře pro učitele a plenární přednášky zvaných hostů, konkrétně prof. Daniely Slančové z Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově (SR), prof. Tomáše Janíka z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a doc. Kláry Šeďové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

4. Všechny nové informace ke konferenci budou zveřejňovány na této webové stránce. 

Umožní-li nám to pandemická situace, po tak dlouhém čase se všichni jistě zase rádi sejdeme. Olomouc je k tomu jako stvořená. Náročná covidová doba nás ale naučila, že je možné se propojit i na dálku, takže předpokládáme také možnost on-line spojení. V nejhorším případě bychom se sešli pouze distančně, ale snad už to v říjnu nebude nutné.

Téma a rozsah vystoupení:

Jak název konference napovídá, zajímají nás aktuální témata v didaktice mateřského jazyka a literatury.

Plenární příspěvek v rozsahu maximálně 20 minut, příspěvek k jednání v sekcích v rozsahu maximálně 15 minut.

 

Registrovat je možno prostřednictvím on-line webového formuláře (viz záložka Registrace), kam uvedete potřebné osobní údaje a anotaci svého vystoupení. Z organizačních důvodů prosíme, abyste přihlášku na konferenci vyplnili do 31. července. Jakékoliv dotazy či komentáře můžete napsat na e-mail stanislav.stepanik@upol.cz.

O konferenci

Součásti konference

 

 

plenární přednášky zvaných hostů

 

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.,
Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově

Působí na Institutu slovakistiky a mediálních studií Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově a dlouhodobě se věnuje oblasti výzkumu současného slovenského spisovného jazyka, především stylistiky, rétoriky a sociolingvistiky. Specializuje se rovněž na výzkum dětské řeči a řeči orientované na dítě. Výběr prací: Štúdie o detskej reči (2008, Ed.), Desať štúdií o detskej reči: lexika – gramatika – pragmatika (2018, Ed.), Reč autority a lásky: reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra (1999), Praktická štylistika (1994) ad. 

 

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M. Ed.,
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Předmětem jeho odborného zájmu je problematika učitelské přípravy a profesionalizace učitelství, oblast kurikula a jeho proměn (kurikulární studia) a školního vyučování a učení (transdisciplinární didaktika). Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Výběr prací: Transdisciplinární didaktika (2017; s J. Slavíkem, P. Najvarem a P. Knechtem), Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (2013; s kolektivem autorů), Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření (2009, s. J. Maňákem a P. Knechtem) ad.

 

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.,

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pracuje v Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jejím pedagogickým i vědeckým zaměřením je sociologie rodiny, mediální výchova v rodině, informační a komunikační technologie ve vzdělávání a především komunikace ve školní třídě. Výběr prací: Getting Dialogic Teaching into Classrooms (2020; s Z. Šalamounovou, R. Švaříčkem a M. Sedláčkem), Výuková komunikace (2020; s kol. autorů), Komunikace ve školní třídě (2012; s Z. Šalamounovou a R. Švaříčkem).

 

doktorandská škola

 

Novinkou letošního ročníku je škola pro doktorandy. Ta se zaměří na metodologii kvalitativního výzkumu s přihlédnutím k oborové didaktice českého jazyka a povede ji Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, autor či spoluautor knih Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Jak se učitelé učí, Komunikace ve školní třídě, Výuková komunikace a Getting Dialogic Teaching into Classrooms.

 

 

seminář pro učitele

 

Výuka češtiny v současných proměnách – na okraj revizí RVP

Doba, v níž žijeme, se dynamicky mění. Přináší proměny nejen sociálních a kulturních kontextů, ale taky proměny jazyka i jeho užívání. To reflektuje i revidovaný RVP ZV (2021), když jako novou klíčovou kompetenci zavádí kompetenci digitální. Jak tento krok tvůrců kurikula ovlivňuje práci češtinářů? A jak reagovat na výzvy aktuálních komunikačních kontextů ve výuce češtiny?

Seminář povede doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Poezie v hodinách literární výchovy

Prakticky zaměřený seminář se bude věnovat představení metod a aktivit využitelných při práci s poezií. Zamyslíme se nad vnitřní definicí poezie a ukážeme si úskalí a  možnosti biografického čtení poezie. Představíme možnosti práce se zhudebněnou poezií i básnickou obrazností. Společně probereme možnosti psaní poezie v literární výchově a další náměty na tvůrčí činnost žáků.

Seminář povede doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Součásti konference

Více informací o programu najdete zde.

DSC02573-2.jpg

Adresa konferenčního místa

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo náměstí 5,
779 00 Olomouc

TĚŠÍME  SE  NA  SETKÁNÍ  S  VÁMI!

 

Za organizátory konference

doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Dotazy či komentáře můžete napsat na e-mail stanislav.stepanik@upol.cz.
Location
bottom of page