top of page
DSC03455-Edit-2.jpg

Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka
a literatury

9. ročník mezinárodní konference

10.–11. října 2023

Olomouc
nahoru
O konferenci
DSC03455-Edit-2.jpg

O konferenci

Milé kolegyně, milí kolegové,

v návaznosti na pražskou a olomouckou tradici vás i v letošním roce srdečně zveme na konferenci Aktuální aspekty
v didaktice mateřského jazyka
a literatury.

Základní informace:

 

1. Konferenci opět pořádají dvě pracoviště: KČJ Pedagogické fakulty UK a KČJL Pedagogické fakulty UP, a to s ročním střídáním místa konání mezi Prahou a Olomoucí. Letos se sejdeme v Olomouci.

 

2. Odborný zájem zahrnuje jak didaktiku jazykové a komunikačně-slohové výchovy, tak didaktiku literární výchovy.

 

3. Součástí konference bude doktorská škola a plenární přednášky zvaných hostů.

4. Všechny nové informace ke konferenci budou zveřejňovány na této webové stránce. 

5. Konference se bude konat prezenčně.

Témata a rozsah vystoupení:

Jak název konference napovídá, zajímají nás aktuální témata v didaktice mateřského jazyka a literatury. 

Okruhy jednání:

1. Psychodidaktické přístupy v didaktice mateřského jazyka

2. Didaktika mateřského jazyka se zřetelem k ontogenezi dítěte

3. Kvalita výuka mateřského jazyka a literární výchovy

4. Vzdělávací obsah výuky mateřského jazyka a literární výchovy na základní či střední škole a jeho proměny

5. Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole

6. Výzkum v didaktice mateřského jazyka a literární výchovy

7. Oborová východiska didaktiky mateřského jazyka a literární výchovy

8. Učebnice a učební text pro vzdělávací obor mateřský jazyk a literární výchova

9. Literární výchova a čtenářská gramotnost

10. Varia

 

Plenární příspěvek v rozsahu maximálně 20 minut, příspěvek k jednání v sekcích v rozsahu maximálně 15 minut.

 

Registrovat je možno prostřednictvím on-line webového formuláře (viz záložka Registrace), kam uvedete potřebné osobní údaje a anotaci svého vystoupení. Z organizačních důvodů prosíme, abyste přihlášku na konferenci vyplnili do 31. července 2023. Jakékoliv dotazy či komentáře můžete napsat na e-mail stanislav.stepanik@upol.cz.

Součásti konference

 

 

plenární přednášky zvaných hostů

 

prof. Xavier Fontich, Universitat Autónoma de Barcelona

 

doktorská škola

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

DSC02573-2.jpg

Adresa konferenčního místa

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo náměstí 5,
779 00 Olomouc

TĚŠÍME  SE  NA  SETKÁNÍ  S  VÁMI!

 

Za organizátory konference

doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

Dotazy či komentáře můžete napsat na e-mail stanislav.stepanik@upol.cz.
Součásti konference
Location
bottom of page